Atliekame kokybės vadybos sistemų, atitinkančių LST EN ISO 9001:2008 ir LST EN ISO 14001:2005 (OHSAS 18001:2007) standartų reikalavimus, parengimo sertifikavimui konsultacinius darbus.